Repuplic of Turkey Pursuing Armenian Enmity and Ottoman Dreams!

Azerbaijan has been continuing its attacks on the border villages of Armenia since July 12. Historical hostility and animosity continue. The AKP-MHP fascist administration, which has not given up threats, provocations and attacsk for a moment, is behind the tension that has been going on for years between the two countries. Both fascist R.T. Erdogan and Defence Minister Hulusi Akar declared to the press on this topic; “They will pay for what has been done. The blood of our brothers will not be shed” which clearly shows that the fascist AKP-MHP administration is supporting the attacks of Azerbaijan.

The AKP-MHP fascist administration, which has hostile relations with all its neighbours, is trying to realize the dream of neo Ottomans, with the invasion and annexation attacks against the lands of North East Syria, then against Iraqi Kurdistan and Libya, . By supporting the Azerbaijani administration militarily and politically, the Turkish state is pursuing its basic policy towards its neighbours, increasing the provocation and threats against Armenia . Can the Turkish state, which does not give up its historical Armenian hostility for a moment, be expected to be neutral in the problems between Azerbaijan and Armenia?

As the Martyr Nubar Ozanyan Battalion, which was established in the Autonomous Region of Northern and Eastern Syria to defend its own people, we state that we are against the racist, chauvinist, aggressive and invader policies of the Turkish state. We   state that we are with the Kurdish-Arab-Syriac-Assyrian-Armenian people. We underline that we are against provocations and invasion attacks of the neighbours of the Turkish state, and that a possible war will not have any other harm than Armenian and Azerbaijani peoples. We condemn the Kurdish-Arab-Armenian-Syriac-Assyrian enmity of the Turkish state.

Martyr Nubar Ozanyan Battalion

18 July 2020

TC, Ermeni Düşmanlığına ve Osmanlı Hayallerine Devam Ediyor!

Azerbaycan, 12 Temmuz’dan itibaren Ermenistan sınır köylerine yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Tarihsel düşmanlık ve husumet devam ediyor. Yıllardır süren ve iki ülke arasında yaşanan gerginliğin arkasında provokasyon ve saldırı tehdidinden bir an olsun vazgeçmeyen AKP-MHP faşist yönetimi de bulunmaktadır. Gerek faşist R.T. Erdoğan gerekse Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuya ilişkin basına yaptıkları; “Yapılanların bedelini ödeyecekler. Kardeşlerimizin kanı akmayacaktır” türünden açıklamalarda açıkça göstermektedir ki Azerbaycan’ın saldırılarının arkasında faşist AKP-MHP yönetimi vardır.

Bütün komşularıyla düşmanca ilişkiler içinde olan AKP-MHP faşist yönetimi, başta Kuzey Doğu Suriye topraklarına Irak Kürdistanı’na, Libya’ya yönelik işgal ve ilhak saldırılarıyla yeni Osmanlıcılık hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Son olarak Azerbaycan yönetimini askeri ve siyasi olarak destekleyerek Ermenistan’a yönelik provokasyon ve tehditlerini artırması, TC devletinin komşularına yönelik izlediği temel politikanın bir devamıdır. Tarihsel Ermeni düşmanlığından bir an olsun vazgeçmeyen TC devletinin Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sorunlarda tarafsız olması beklenebilir mi?

Bizler Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Bölgesi’nde kendi halkını savunmak amacıyla kurulmuş olan Şehit Nubar Ozanyan Taburu olarak TC devletinin ırkçı, şoven, saldırgan ve işgalci politikalarına karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Kürt-Arap-Süryani-Asuri-Ermeni halkının yanında olduğumuzu belirtiyoruz. TC devletinin komşularına yönelik provokasyonlarına, işgal saldırılarına karşı olduğumuzu, olası bir savaşın Ermeni, Azeri halkları olmak üzere tüm bölge halklarına büyük zarar vermekten başka bir getirisinin olmayacağının altını çiziyoruz. TC devletinin Kürt-Arap-Ermeni-Süryani-Asuri düşmanlığını lanetliyoruz…

Şehid Nubar Ozanyan Ermeni Taburu

18 Temmuz 2020